O Individuální osobnostní terapii

    Individuální osobnostní terapie je mnou sestavený a pouze mnou používaný systém zpracování konkrétních problémů a vzorců chování, které nám v životě překážejí, komplikují ho a nutí nás dělat neustále stejné chyby pořád dokola, protože nás nutí lákat na sebe neustále stejné typy lidí a zkoušek.
    V devadesáti procentech případů vycházejí ze současného života, v deseti procentech se jedná o vzorce z minulého života. Zhruba.
    Ať tak, či tak, je nutné je odhalit, znovu pod vedením prožít, uvědomit si je a tím přestat živit minulost emocemi a stát se spokojeným člověkem, opravdově žijícím každou minutou současnosti ;-)
    Ve své terapii jsem skloubila postupy hlubinné abreaktivní psychoterapie s mým systémem zpracování minulosti, kterému říkám Rituál odpuštění ( a ať už to zní sebevíc čarodějnicky, je to padesát na padesát čarodějnictví a psychologie ) a všem návštěvníkům seminářů o tom, jak být kamarád se svojí minulostí je notoricky známý. Celá terapie stojí na základech osobnostního rozvoje ( nepleťte si s dnes moderním osobním rozvojem ) a jejím cílem není pomoci Vám pouze na čas ale tím, že Vám ukážu, jak fungujete a proč, tak Vám se sebou pomoci  jednou a provždy.
    Na systému Individuální osobnostní terapie jsem pracovala řadu let. Výsledkem je fungující terapie, která přistupuje ke každému tak, jak je potřeba, protože jsme každý originál a každý si s sebou neseme jiné a jinak zatížené zkušenosti. A jen mozek každého z nás ví, co na něj platí a proto je potřeba ho poslouchat, což mnohé terapie ignorují a míjejí se tedy účinkem u většího či menšího procenta jejich absolventů.
    
   Proč se nám neustále opakují stejné situace a potkáváme stejné typy lidí?
    Všechny nás obklopuje něco, čemu říkám "čárový kód". Ten je tvořený ( zpravidla již od dětství ) našimi zkušenostmi, tím, jak s námi zacházejí ostatní a co si od ostatních necháme líbit. Vytvoří se vzorec. Čím více a déle nějaký takový vzorec opakujeme, tím více a lépe je čárový kód čitelný pro naše okolí a to si podle něj utvoří názor, jak se k nám může chovat, co si necháme líbit a jaké máme zkušenosti z minula. 
    Pokud člověku jeho čárový kód vyhovuje a je s ním spokojený, pak je vše v pořádku. Ale pokud jste nešťastní z toho, že se k Vám jisté skupiny lidí chovají neustále stejně, že si na sebe lákáte stále stejné partnery, přátele a zkušenosti, pokud jste v jednom kuse nuceni vypořádávat se s požadavky okolí, aniž máte sílu říci NE, pak je načase začít přemýšlet nad tím, jaký je Váš čárový kód a jak ho předělat, abyste byli konečně se svým životem v souladu a nemuseli za sebe pořád bojovat, nemuseli pořád poslouchat, nemuseli pořád ustupovat a nelákali na sebe pořád stejné zkoušky a typy lidí. ;-)
 
   Jak Vás moje terapie přivede ke změně čárového kódu?
    Na terapii řešíme vždy jeden konkrétní druh problému. Nejprve si najdeme, kde má tento problém počátek a tedy, jak dlouho se opakuje. Jde mi vždy o to, abyste našli přesně ten moment, kdy se něco porouchalo, kdo k tomu přispěl a jak jste to tehdy vyřešili. Ačkoli se Vám to teď třeba nezdá, tak náš mozek si tyto informace vždy pamatuje ( někdy bohužel v trochu upravené a nepravdivé verzi, tak, aby nám "neubližovaly", když na ně budeme vzpomínat ) a jen se k nim musíme propracovat a někdy mozek trochu obelhat, aby nás k těmto, třeba i  velmi bolestivým informacím, pustil. A hlavně, aby nám je ukázal neupravené a tedy pravdivé. 
    Nespočet klientů mi na počátku tvrdí, že netuší, kdy a jak se stalo, že s nimi manžel, kamarádi, kolegové, rodiče... začali jednat tak a tak a že to určitě nesouvisí s ničím, co se jim v minulosti přihodilo. Když si pak pod mým vedením vzpomenou na jednu konkrétní příhodu, na kterou už zapomněli, pak nemohou uvěřit, že se jim to mohlo vykouřit z hlavy. Případně, když jim vysvětlím a ukážu souvislosti se současnými problémy, pak najednou všechno do sebe zapadne a začne dávat smysl. Pak je už snazší naplánovat přeměnu čárového kódu. ;-)
    V momentě, kdy si vzpomenete už nezbývá než začít pracovat na tom, abyste se zbavili zajetého vzorce chování, naučili se z něj vybočovat a tím si změnili onen osobní čárový kód, na základě kterého si Vás ostatní lidé načítají. Už teď máte téměř vyhráno. Nezbývá než vytrvat v novém chování tak, aby se Vám dostalo pod kůži a začali jste to konečně být Vy - šťastní a spokojení s tím, jak Vás okolí chápe a chová se k Vám.
    Naučím Vás konkrétní cvičení, naučím Vás, jak se se svojí minulostí zkamarádit, jak se z ní poučit a jak se vyrovnávat se zkouškami, které Vás budou potkávat dnes a denně, dokud se Vám čárový kód úplně nezmění a nezačnete na sebe lákat jiné typy lidí a jiné zkušenosti ;-)
 
   Vyřeší mi terapie moje problémy za dvě hodiny?
    Věřte mi, že zázraky typu - lusknu prsty a Vám se změní život, nefungují nikdy déle než pár týdnů či dnů. Moje terapie Vám najde problém, spouštěč, kterým to začalo. Otevřu Vám oči a naučím Vás, co s tím dělat, aby Vás Váš život začal bavit a aby jste se neustále nemotali v kruhu. 
    Dostanete domácí úkoly a zbytek je už jen o tom, abyste prostě žili a zkoušeli si chovat se opravdově a v míru se svojí minulostí a zkušenostmi z ní. Bez emocí a beze strachu, že se bude opakovat. To je dlouhodobá práce sám na sobě, která Vás ale bude bavit, uvidíte. Protože konečně to budete Vy - svobodní, spokojení a šťastní ;-)
    Nepotřebujete za mnou následně neustále docházet ( nejedná se o psychoterapii ), všechno je nastavené tak, abysme si celý problém vysvětlili v jednom sezení. Pokud všechno půjde dobře a budete ochotni na sobě pracovat i mimo naše sezení, tak už Vás nejspíš u sebe s oním problémem neuvidím ;-) A o to mi jde. Nechci dělat ze svých klientů pacienty.
 
   Pro jaké problémy je Individuální osobnostní terapie vhodná?
    Chci změnit to, jak: 
 • semnou jednají moji blízcí i úplně cizí lidé
 • působím na své okolí
 • neustále zachraňuji jiné lidi
 • si vybírám stejné ( většinou problematické ) partnery
 • se neumím pustit minulosti a odpustit
 • vnímám své dětství
 • jsem připoutaná k někomu a nevím proč, přestože mi to ubližuje
 • se bojím o budoucnost
 • se bojím změn
 • si nevěřím a podceňuji se
 • mají všichni pocit, že jsem malé neschopné dítě
 • mě ovládá moje fobie z ...
 • ...
 
  Můžu si terapií vyřešit zdravotní problém?
    Terapie se nevěnuje primárně řešení zdravotních problémů! Pouze může vyřešit ty, které jsou následkem dlouhodobě špatného psychického stavu a i zde je nutné znát meze. Jsou chvíle, kdy problémy přerostly do fyzického těla natolik, že vyřešit je mohou už pouze lékaři.
 
  Používá se při Individuální osobnostní terapii hypnóza?
    Hypnózu nepoužívám! Náš mozek jde oklamat i jednoduššími a hlavně zdravějšími metodami. Nehledě na to, hypnóza není z mého pohledu k našemu mozku fér. Je to způsob, jakým se mozek vezme oklikou a z řešení problému se vypustí. 
    Přesto, že se během terapie můžeme podívat i do Vašeho minulého života, tak k tomu není použito hypnózy jako umnoha regresivních terapií. Během mých sezení budete plně a vědomě spolupracovat, Váš mozek si vždy bude uvědomovat, co dělá, kdykoliv si můžete odskočit, zeptat se na to, co Vás zajímá. Žádnou práci za Vás neudělám já, nijak Vás bez Vašeho vědomí nepřeprogramuji, já Vás pouze navedu k tomu, abyste sami našli cestu. To se při hypnóze udělat nedá. 
 
  Leží problémy vždy v minulém životě?
    Neleží. Z devadesáti procent jsou problémy součástí současného života. Pokud si ale nesete nějaký zádrhel z toho minulého, pak to objevíme a vyřešíme. Nejprve ale vždy řeším současný, ačkoli klient tvrdí, že to určitě nebude ono, protože to by si přece pamatoval. Bohužel současný náš mozek je schopen tak dokonale zamaskovat problémy například z dětství, že si nezadají s problémy z minulého života ;-)
 
  Musím u Vás nejprve absolvovat výklad karet než se objednám na Individuální osobnostní terapii?
    Nemusíte. Tyto dvě služby jsou naprosto nezávislé jedna na druhé. Výklad karet slouží ke zmapování Vašeho života a řeší mnoho věcí najednou, řeší minulost, současnost i budoucnost. Terapie se věnuje konkrétnímu problému a jeho řešení. Karty zůstávají během terapie uklizené :-) a já používám jen papír a tužku ;-).
 
 
 
 
 
 
 
    
________________    
© 1.12.2017