Měli jsme tu strašidlo...

Měli jsme tu strašidlo...

—————

Zpět